Inicio · Solicitud de Ingreso

Akademiako kide gisa sartzeko eskaria


1. Espainiako Arte Eszenikoen Akademian sartzeko modua:

A) Barne Araubide Sailaren proposamenez.

B) Akademiako hiru kideren proposamenez, Idazkari Nagusiari bidalitako idazki bitartez, hautagaiaren curriculum profesionalarekin batera.

C) Norberak eskatuta, ondoren adierazten den sarrera eskaria aurkeztuz, hautagaiaren curriculum profesionalarekin batera. Horretarako, Akademiako hiru kideren abala beharko da.

Jaitsi hemen SARRERAKO ESKARIA

2. Bidali eskaria beteta eta sinatuta, curriculum vitaearekin batera, helbide honetara: comunicacion@academiaae.es.

3. Barne Araubide Sailak eskaria aztertu eta loteslea izango ez den aldeko edo kontrako txostena bideratuko dio Zuzendaritza Taldeari. Aurkeztutako hautagaitza Zuzendaritza Taldeak onetsi beharko du.

4. Onespena erabaki ondoren, eskatzaileari jakinaraziko zaio, eta eskariaren behin betiko izapidetzea eta kuoten helbideratzea egingo dira. Kuotak hauek izango dira:

Sarrerako kuota bakarra: 120 €

Hiru hilabetez behingo kuota: 30 €

Edozein kontsultarako, helbide elektroniko honetan eskainiko dizugu arreta comunicacion@academiaae.es