Inicio · Academia

Espainiako Arte Eszenikoen Akademia


“Gure herrialdeko arte eszenikoak sustatu, defendatu eta duintzeko, nazioko eta nazioarteko sustapena sustatzeko, baita bere aurrerapena, garapena eta hobekuntza sustatzeko ere, izaera artistiko eta kulturaleko erakundea”

Zuzendaritza taldeaEspezialitateak


Artescénicas aldizkariarenHelburuak

Espainiako Arte Eszenikoen Akademiak, nortasun juridikoko korporazio gisa, bere independentzia gordeko du edozein talde politiko, ekonomiko edo ideologikoren aurrean, eta helburu hauek izango ditu:

 • Bertako kideen profesionaltasun eta bikaintasun artistikoa aintzatestea eta ezagutaraztea, gizartean Arte Eszenikoen balio nagusia ezagutaraztea bultzatzeaz gain.
 • Arte Eszenikoekin zuzenean edo zeharka erlazionatutakoarteen eta tekniken aurrerapausoak sustatzea.
 • Bere kide guztien artean elkar laguntza, eta artearekin, zientziarekin eta teknikarekin erlazionatutako informazioaren trukaketa, sustatzea.
 • Arte Eszenikoekin erlazionatutako gaiei buruzko azterlanak eta lan zientifikoak, artistikoak eta teknikoak egitea, argitaratzea eta zabaltzea, eta gai horiei buruzko ikerketa sustatzea eta laguntzea, bidezkoak iruditzen zaizkion laguntzak deituz eta emanez.
 • Arte Eszenikoekin erlazionatutako gaiei buruz eskatzen zaizkion txostenak ematea Administrazio Publikoari eta Espainiako Arte Eszenikoen Akademiak egoki irizten dizkion ekimenak proposatzea.
 • Atzerriko antzeko erakundeekin arte eta kultura trukaketak ezartzea.
 • Arte Eszenikoen alorrean egindako lan onenei urtero sariak ematea.
 • Bere kideen maila artistikoa, teknikoa edo zientifikoa handitzera zuzendutako beste edozein jarduera, arte eszenikoek gizartean dagokien garrantzia lor dezaten, eta lan dramatikoen, dramatiko-musikalen eta koreografikoen sustapena eta hedapena bultzatzeko helburua duten beste guztiak.

Jarduerak

Helburu horiek lortzeko, Espainiako Arte Eszenikoen Akademiak jarduera hauek gauzatuko ditu:

 1. Urtero, Arte Eszenikoak barruan hartzen dituzten arloen garapenean sortzaile, egile, artista eta profesional azpimarragarrienen lana aintzatestera deitutako Sariak deitzea eta antolatzea.
 2. Arte Eszenikoei buruz eduki sozio-kulturala izango duten konferentziak eta mintegiak antolatzea.
 3. Arte Eszeniko mota guztien eta teknologiaren arteko elkarrekintzaren azterketara eta ikerketara zuzendutako zerbitzuak sortzea.
 4. Arte Eszenikoetan egiten den lanaren ikerketa, hedapena eta aintzatespena bultzatzera zuzendutako lehiaketak eta sariketak deitzea